Szkoła Podstawowa w Babach

Strona główna
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, iż organizowany przez szkołę XIV Festyn Rodzinny odbędzie się 7 czerwca 2014r. ze względu na uroczystość związaną z zakończeniem przedsięwzięcia E-leader, która odbędzie się w Moszczenicy w dniu 14 czerwca 2014r. 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach zaprasza rodziców na zebrania, które odbędą się w dniu 24.04.2014r. (czwartek) w godzinach:

  1. 1600 - oddział przedszkolny (w czasie tego zebrania odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klasy I w r.szk. 2014/2015 z przyszłym wychowawcą panią Elżbietą Królikiewicz)
  2. 1700 - klasy I-III
  3. 1730 - klasy IV-VI (w czasie zebrania w klasie VI odbędzie się spotkanie z dyrektorem gimnazjum w Moszczenicy)
   Serdecznie zapraszam !!!
 • Sukces Szkoły Podstawowej w Babach – „Szkoły Odkrywców Talentów”
  Szkoła Podstawowa w Babach jako jedyna w gminie Moszczenica i 6 w powiecie piotrkowskim uzyskała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł przyznawany jest szkole, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego i jego wsparcia, m.in. poprzez prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Szkoła musi także wykazać się konkretnymi sukcesami swoich podopiecznych i nauczycieli. O przyznaniu tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” w przypadku Szkoły Podstawowej w Babach zadecydowały zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, matematyczne i ekologiczno-przyrodnicze. 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, iż termin składania wniosków o dofinasowanie podręczników szkolnych dla uczniów klas I, II, III, V upływa 13.09.2013r. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszam Państwa do sekretariatu szkoły. 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach  informuje, że rekrutacja kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 odbywa się w III etapach:
  I etap – składanie dokumentów (wniosek_o_przyjecie_dziecka_spoza_obwodu_i_kryteria_naboru.doczgloszenie_dziecka_z_obwodu_do_SP.doc)
  II etap – rozpatrywanie wniosków przez szkolną Komisję Rekrutacyjną
  III etap – ogłoszenie list przyjętych
  Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
  Do oddziału przedszkolnego i  klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu po zgłoszeniu złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów).
  Do oddziału przedszkolnego i klasy I dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły i po złożeniu wniosku o przyjęcie ucznia.
  INFORMACJA DLA RODZICÓW - TERMINY

  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów z obwodu szkoły

  15.03.-15.04.2014 r.

  Ogłoszenie listy przyjętych:
  30.04.2014 r.

  Przyjmowanie wniosków kandydatów spoza obwodu szkoły

  15.04.-30.04.2014 r.

  Ogłoszenie listy przyjętych etapu uzupełniającego:
  15.05.2014 r.

 • Zgod nie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2013r.  (Dz. U. z 2013r. poz.1265) w dniach 25.02.2014 -15.04.2014r. W  SEKRETARIACIE SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W BABACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800 – 1400 odbywać się będą zapisy dzieci:
  - urodzonych w roku 2007 -  do klasy I
  - urodzonych od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.  - do klasy I
  - urodzonych od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.  - dziecko na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I
  - urodzonych od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. (jeżeli nie zostały zapisane do klasy I)oraz dzieci urodzone w 2009r.   do oddziału przedszkolnego.
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, iż rodzice, którzy zapiszą dzieci ur. w 2007r., 2008r. i 2009r. do innej szkoły, zobowiązani są powiadomić osobiście lub telefonicznie (44 616 -96-18) szkołę, do której szkoły lub przedszkola dziecko zostało zapisane. 

 • Informujemy Państwa, iż Dyrektor GIMNAZJUM W MOSZCZENICY ogłosił nabór do klasy sportowej na rok szkolnyu 2014/2015 o profilu piłka nożna - chłopcy i piłka siatkowa - dziewczyny. Kliknij na ten link, dowiesz sie więcej informacje.docx

 • NASZA SZKOŁA REALIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROGRAM EDUKACYJNY NATIONAL GEOGRAPHIC ODKRYWCA

 • Nasza szkoła została wpisana przez OT ARR na listę szkół podstawowych zgłoszonych do udziału w programie "Owoce w szkole". Biorą w nim udział uczniowie kl. I-III. W ramach tego programu są uczniom udostepniane świeże owoce i warzywa. Kliknij na ten link http://spbaby.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=67&

 • Zapraszamy uczniów z klas I-III na treningi piłki nożnej w naszej szkole prowadzone przez Akademię Sportu i Zdrowia WILCZKI oferującą profesjonalny nowy sprzęt, trenerów II klasy, turnieje i obozy sportowe (szczegóły na stronie internetowej www.wilczkiasiz.futbolowo.pl lub pod nuemrem telefonu 504-123-845). Pierwsze treningi odbędą się:

  1. dla klasy III (rocznik 2004) - 09.10.2013r. (środa) godz. 1120

  2. dla klas I-II (rocznik 2005, 2006) - 09.10.2013r. (środa) godz. 1215.

  Serdecznie zapraszamy!

 • W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe. Kliknij na link w celu poznania szczegółów: dodoatkowe_zajecia_sportowe_r.szk.13-14.doc

 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babach informuje, iż składki nie uległy zmianie i wynoszą:

  1. w przypadku posiadania 1 dziecka w szkole - 40zł

  2. w przypadku posiadania 2 dzieci w szkole - 40zł i 35zł

  3. w przypadku posiadania 3 i więcej dzieci w szkole - 40zł, 35zł i 30zł za każde następne dziecko.

   

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach serdecznie zaprasza na otwarte zajęcia pokazowe, które odbędą się z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego ze środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych – unijnych, sołeckich, Rady Rodziców, od sponsorów.

  Lp.

  Imię i nazwisko nauczyciela

  Data

  Godzina

  Klasa

  Rodzaj zajęć

  1.

  Katarzyna Korytkowska

  11.10.2013r.

  740-825

  V

  Język angielski

  2.

  Teresa Włodarczyk

  16.10.2013r.

  835-920

  II

  Edukacja wczesnoszkolna

  3.

  Joanna Nowak

  26.11.2013r.

  835-920

  IV

  Zajęcia techniczne

  4.

  Dorota Olczyk

  28.03.2014r.

  930-1000

  OP

  Wychowanie przedszkolne

  5.

  Małgorzata Gradowska

  11.04.2014r.

  835-920

  I

  Edukacja wczesnoszkolna

  6.

  Adamina Marek-Kot

  05.05.2014r.

  740-825

  VI

  Informatyka

  7.

  Elżbieta Fortak-Florczyk

  09.05.2014r.

  740-825

  VI

  Przyroda

  8.

  Iwona Jędrzejczyk

  16.05.2014r.

  1120-1205

  V

  Historia

  9.

  Elżbieta Królikiewicz

  26.06.2014r.

  740-825

  III

  Edukacja wczesnoszkolna

   

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez zajęć opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014 to 2 maja 2014r. i 20 czerwca 2014r. 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, że można się z nim dodatkowo kontaktować w każdy wtorek w godzinach 1500-1700

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych!!!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach podaje do wiadomości dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014. W tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńcze:

  2 stycznia 2014r.

  3 stycznia 2014r.

  1 kwietnia 2014r.

  28 kwietnia 2014r.

  29 kwietnia 2014r.

  30 kwietnia 2014r.

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE !!!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, iż konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014 odbywać się będą w pierwsze czwartki miesiąca w godzinach od 16.30 do 17.30 w nastepujących terminach:

  3 października 2013r.

  5 grudnia 2013r.

  6 lutego 2014r.

  6 marca 2014r.

  8 maja 2014r.

  5 czerwca 2014r.

 • Z przyjemnością informujemy, że nauczyciel naszej szkoły mgr Katarzyna Korytkowska zdobyła tytuł NAUCZYCIELA ROKU 2012 w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Łódzki i ZNP. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom otrzymującym największą ilość głosów w głosowaniu sms-owym i za pomocą kuponów.  

 • Zgodnie z przepisami, z boiska szkolnego oraz placu zabaw, po zakończonych zajęciach lekcyjnych i opiekuńczych, a także w soboty i niedziele dzieci korzystają pod opieką dorosłych (rodziców) lub na ich odpowiedzialność.